FP

El professorat d'FP amb l'entrada en vigor de la LOMLOE

La nova llei d’educació exigeix als Professors Tècnics de Formació Professional (PTFP) els mateixos requisits que als Professors de Secundària.

Milers d’interins de tot l’estat, uns trenta mil, després d’anys de treballar com a PTFP i servir a l’administració es poden quedar al carrer. 

Amb caràcter excepcional, poden ser únicament contractats com a “especialistes”, contracte laboral per hores amb un màxim de contractació de tres anys. 

Llegeix més...