La Conselleria d’Educació prescindeix dels docents tècnics d’FP amb prop de trenta anys d’experiència

L’STEI Intersindical posa en marxa demandes en suport al professorat tècnic amb una titulació d’FP superior</e

La solució depèn exclusivament de la voluntat política de cada Administració autonòmica

L’STEI Intersindical, després de diferents negociacions amb la Conselleria i sense veure gens de voluntat per arribar a una solució, ha posat en mans del seu servei jurídic la situació d’un col·lectiu de professors tècnics de formació professional que ja no s’han pogut apuntar a la convocatòria d’interins per al pròxim curs. El motiu d’aquesta negativa és perquè s’ha acabat la moratòria que la Conselleria d’Educació havia establert fa sis anys, que permetia als docents amb una titulació d’FP superior ensenyar els mòduls de la formació professional del cos de professors tècnics.

Es dona el cas que els professors d’aquelles famílies per a les quals no hi ha titulació universitària podran continuar fent feina. En canvi, les persones afectades per la decisió de la Conselleria tenen una experiència professional extensa i amb uns coneixements pràctics molt valuosos per a la tasca docent. Alguns d’ells amb una edat i una situació personal amb serioses dificultats per a trobar una nova feina.

L’STEI lluita per la defensa d’una professió digna per als docents i la decisió de la Conselleria d’Educació fa que imperin les formes del “professor d'un sol ús” i rebutja la manca de sensibilitat dels responsables de l’Administració autonòmica.

El sindicat reclama a la Conselleria d’Educació una solució ràpida per a aquest col·lectiu, ja que depèn exclusivament d’aquesta fixar les titulacions vàlides per a la impartició de les àrees, matèries i mòduls en l’ensenyament de les Illes Balears. L’STEI Intersindical ha posat en mans del servei jurídic del sindicat les demandes dels afectats a la recerca d’una sortida a la seva situació actual de quedar-se sense feina, amb l’opció de recórrer a la via judicial.