Totes les seus de l'STEI excepte Eivissa romandran tancades dia 24 de febrer

 Horari general i seus 

Altres vies de contacte