Adjudicacions de l'estiu 2022-23. Definitiva interinitats

adjudicacions22

Usuari i contrasenya MOLT IMPORTANT

Ja no s’admet usuari i contrasenya per fer els tràmits. Cal tenir:

Presa de possessió

L'han de fer:

  • Personal funcionari en pràctiques (oposicions 2022).
  • Personal funcionari interí, cada vegada que obtengui una nova plaça.

Presa de possessió
a partir del 22 d'agost

Renúncies justificades i reserva de plaça - base catorzena del resolució d'interinitats de 30 de desembre de 2021

Només personal funcionari interí que tenguin algun motiu de renúncia justificada

Renúncies justifica
del 8 al 10 d'agost

Canvi de disponibilitat

Encara no has obtingut plaça, però t'estimes més posar-te no disponible?
Situa't com a no disponible amb efecte immediat.

No has fet el tràmit de selecció de places i vols tornar a estar disponible?
Torna't a situar com a disponible amb efecte al primer tràmit del segon trimestre.

Canvi de disponibilitat
a partir del 22 d'agost

Esmena dels requisits de català i de formació pedagògica

Efectes

Podràs participar del primer tràmit de setembre amb els requisits ja esmenats.

Tràmit d'esmenes
a partir del 8 d'agost