Nòmina

Fan tot el possible per no aplicar l'increment del 2,9%

2_2020.jpegProves d'entendre el ball de xifres de les darreres nòmines i no ho aconsegueixes?

Ho fan ben a posta! Les lleis de pressuposts de l'estat de 2020 i 2021 obliguen totes les administracions a incrementar un 2,9 % les retribucions del personal empleat públic.

Per no incrementar aquest 2,9 % l'Administració de la CAIB ha de fer tota casta de jocs de mans amb els números.

Llegeix més...

Revisa la teva nòmina

A vegades pot arribar a ser complicat entendre la nòmina. Per això posam al teu abast aquestes dues eines:

  • Revisa la teva nòmina
  • Calcula la teva nòmina

Llegeix més...

El Govern es compromet a negociar el 2,9%

Mesa de negociació dels empleats públics de 15 de desembre

Les mobilitzacions que hem fet el personal empleat públic al servei de l’administració autonòmica per a reclamar l’aplicació de l’increment retributiu bàsic que va determinar l’estat per al 2020 (el 2%) han donat el seu fruit amb la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB.

Llegeix més...

Interinitats i IRPF

Si ets interí o interina, probablement t'ha passat, o et passa, que a partir del mes de setembre l'IRPF que t'apliquen a la nòmina experimenta una pujada ben important. A què es deu, això?

Llegeix més...

Descongelació sexennis i equiparació funcionaris interins

Tal com es va aconseguir amb l'Acord Marc, a la nòmina de setembre de 2016 tothom tendrà els sexennis que realment els corresponen. Per un costat, es descongelen a la fi els sexennis i per l'altra, gràcies al camí iniciat amb les sentències guanyades per l'STEI, s'equipara els funcionaris interins als de carrera.

Llegeix més...

Recuperació de les retribucions per incapacitat temporal

Acord del Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de 29 d’agost de 2023 sobre el restabliment del dret a percebre el complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal (Publicat al BOIB 125 de 9 de setembre de 2023).

Eliminació de la penalització retributiva per les absències per malaltia i accidents que donen lloc o no a una baixa laboral de menys de 5 dies a partir del curs 2023-2024. En aquest BOIB s'aplica al curs 2023-2024 l'acord núm. 24 de l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació, de 27 de febrer de 2023, sobre mesures sociolaborals i millores educatives en el marc de la normativa bàsica estatal.

  • Complement de la prestació per incapacitat temporal:

Es reconeix el dret a percebre un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a assolir, com a màxim, el 100% de les retribucions que corresponguin a les persones afectades per a qualsevol situació d'incapacitat temporal.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 2