General

El Govern no tornarà cap cèntim al seu personal

L'STEI Intersindical ha demanat a la Conselleria de Funció Pública que desementeixi la notícia publicada per Última Hora.

La notícia de portada de l’edició del dilluns 19 de setembre d’Última Hora era que «El Govern tornarà als seus 44.000 funcionaris 20 milions “congelats”». A la pàgina 12 es desenvolupa la notícia i es parla d’un pagament, en clau electoral i de pressuposts del 2023.

Idò aquesta notícia no és certa en aquests termes. El que es fa és complir l’Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021, publicat al BOIB de dia 25 de maig. I aquest Acord —contra el qual va votar l’STEI Intersindical en la Mesa d’Empleats Públics— determina que el mes de gener de 2023 es deixaran de minorar els complements, però no es tornaran les quanties minorades que s’han deixat de cobrar des del gener de 2020 fins al desembre de 2022 (imports que van des dels 312,34 € anuals fins als 163,52 € anuals, en funció del grup o nivell professional).

La minoració d’aquests complements autonòmics, l’ha feta el Govern de les Illes Balears durant els tres anys per a deixar sense efecte retributiu la pujada del 2 % del sou base (retribució bàsica) corresponent a l’any 2020. És a dir, durant el 2020, 2021 i 2022 no s’ha cobrat l’increment del 2 % del sou base; i serà a partir de la nòmina de gener de 2023 que es farà efectiu aquest increment. El que farà el Govern serà deixar d’estalviar 20 milions —que ha dedicat a altres coses aquests darrers tres anys— a costa de la nòmina del seu personal. Recordam que el Govern balear ha estat l’única de tot l’estat espanyol —Illes Balears incloses (ajuntaments i consells sí que aplicaren l’increment determinat per l’estat a tots els conceptes retributius)— que ha deixat sense efecte durant tres anys l’increment sobre el sou base corresponent al 2020 i que no ha aplicat cap increment sobre les retribucions complementàries del 2020 i el 2021.

Pel que fa al personal laboral al servei de l’administració autonòmica i al sector públic instrumental, aquests veuran actualitzat el sou base a partir de gener de 2023, però tampoc recuperaran el que no han cobrat del sou base corresponent al 2020. Això també afecta el personal de l’ensenyament concertat.

Per tant, en els pressuposts del 2023 ,el Govern deixarà d’estalviar els 20 milions que ha estalviat durant tres anys. Però no tornarà cap cèntim de les quanties minorades durant el 2020, 2021 i 2022.

Convenia fer l’aclariment.

L'STEI Intersindical força la Conselleria d'Educació a revisar els criteris d'avaluació

L'STEI Intersindical s'ha plantat a la Mesa Sectorial

Després d’un curs marcat per l’impacte de la pandèmia, passar fred i calorades a les aules i l’elaboració a corre-cuita dels currículums LOMLOE a partir d’esborranys de decret, la gota que ha fet vessar el tassó ha estat la publicació dels criteris d’avaluació dos dies abans de l’inici de curs, sense cap tipus de negociació prèvia.

Per aquests motius, l'STEI Intersindical s’ha plantat a la Mesa Sectorial i ha exigit un gir de guió a la Conselleria d’Educació. Com a conseqüència d’això, aquesta s’ha compromès a obrir un procés de diàleg per a revisar i modificar els criteris d'avaluació publicats al BOIB de dissabte. Per aquest motiu, tendrà lloc la convocatòria d'una primera Mesa tècnica amb la Direcció General de Planificació i Centres dimecres que ve.

El sindicat ha denunciat, una vegada més, la manca de negociació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional en qüestions que afecten les condicions laborals del professorat i aspectes rellevants de caire pedagògic; un fet que no respecta la normativa vigent.

Les instruccions d’avaluació es varen publicar dos dies abans de l’inici de curs, sense cap tipus de consulta amb els representants del professorat, i han generat una allau de dubtes, incertesa i angoixa en els centres educatius entre el professorat, alumnes i famílies. Un fet que s’ha d’afegir al retard en la publicació dels currículums LOMLOE a principis del mes d’agost.

El conseller Martí March s’ha compromès també, a partir de la segona quinzena de setembre, a fer reunions amb els sindicats per a elaborar el segon acord de millora de les condicions socials i laborals del professorat, anunciat en Mesa Sectorial el novembre de 2018. Hi ha qüestions com la rebaixa de les ràtios, la reducció de l’horari lectiu del professorat, l’increment del pressupost per a educació i la millora de les infraestructures que no poden esperar.

Per la negociació col·lectiva, concentració davant el consolat de la Mar dia 1 de juliol

Dia 1 d’abril els presidents de les Juntes de Personal de Mallorca, Menorca i Pitiüses varen presentar al registre una sol·licitud adreçada al conseller de la Conselleria d’Educació i Formació Professional amb una relació de qüestions pendents de negociar, entre les quals hi havia punts com l’ajornament dels currículums LOMLOE, la reducció de les hores lectives a totes les etapes (23 hores en el cos de mestres i 18 a la resta de cossos docents) o la recuperació de les llicències per a estudis.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 84