General

Cursos FOLC

Propera convocatòria per als cursos: 

 • Matrícula del 30 d'octubre al 14 denovembre de 2023
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 1 de desembre de 2023
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 4 al 8 de desembre de 2023
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 13 de desembre de 2023
 • Inici dels cursos: setmana del 8 al 11 de gener de 2024, segons les assignatures
 • Finalització dels cursos: vegeu la data concreta de cada curs en l’oferta de cursos
 • Publicació de les notes provisionals: 3 de maig de 2024
 • Sol·licituds de revisions: del 4 al 8 de maig de 2024
 • Revisions: del 9 al 13 de maig de 2024
 • Publicació de les notes definitives: 15 de maig de 2024
 • Sol·licitud del certificat de notes: a partir 16 de maig de 2024

Modalitat presencial i a distància.

Tota la informació a https://folc.uib.cat/Oferta-formativa/Cursos/Calendari-i-informacio-basica/

Curs obligatori de riscos laborals

Qui l’ha de fer?

 • Nou personal funcionari de carrera (procés d'estabilització)
 • Personal funcionari en pràctiques
 • Personal docent al qual es llançà en anteriors ocasions aquesta mateixa convocatòria, però que, per qualsevol motiu, no feren la formació.

Tothom qui l’ha de fer toca haver rebut un correu electrònic amb la convocatòria.

Durada: 2 hores

Sessions:

 • Al correu electrònic, que has rebut des de Prevenció de Riscs Laborals pots consultar-hi el calendari.
 • Les sessions es faran durant tot el curs 2023-2024 en format presencial mitjançant videoconferència.

Modalitats:

S’ha de seleccionar una sessió d’entre les programades segons les classes de curs que et correspongui:

 • CEIP, CEI, CEE...
 • IES, CIFP, EOI, Conservatori, Escola d'art, CEPA... que emprin laboratoris, tallers, eines o equips de feina
 • Resta d’IES, CIFP, EOI, Conservatori, Escola d'art, CEPA...

Se seguirà el criteri d’ordre cronològic d’arribada de la sol·licitud per a la inscripció al curs. I si en una sessió no hi ha prou persones apuntades, es podria suspendre.

Inscripció

Pàgina 7 de 95