Drets i retribucions

Fan tot el possible per no aplicar l'increment del 2,9%

2_2020.jpegProves d'entendre el ball de xifres de les darreres nòmines i no ho aconsegueixes?

Ho fan ben a posta! Les lleis de pressuposts de l'estat de 2020 i 2021 obliguen totes les administracions a incrementar un 2,9 % les retribucions del personal empleat públic.

Per no incrementar aquest 2,9 % l'Administració de la CAIB ha de fer tota casta de jocs de mans amb els números.

Llegeix més...

Revisa la teva nòmina

A vegades pot arribar a ser complicat entendre la nòmina. Per això posam al teu abast aquestes dues eines:

  • Revisa la teva nòmina
  • Calcula la teva nòmina

Llegeix més...

El Govern es compromet a negociar el 2,9%

Mesa de negociació dels empleats públics de 15 de desembre

Les mobilitzacions que hem fet el personal empleat públic al servei de l’administració autonòmica per a reclamar l’aplicació de l’increment retributiu bàsic que va determinar l’estat per al 2020 (el 2%) han donat el seu fruit amb la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 5