Revisa la teva nòmina

A vegades pot arribar a ser complicat entendre la nòmina. Per això posam al teu abast aquestes dues eines:

  • Revisa la teva nòmina
    Es tracta d'un document de text on podràs contrastar la quantia bruta de cada un dels conceptes que toques cobrar d'acord amb els diferents nivells (A1, A2) o l'antiguitat (triennis, sexennis...). També pots calcular les teves pagues extraordinàries, entre altres qüestions.
  • Calcula la teva nòmina
    En aquest cas, es tracta d'una fulla de càlcul en format xlsx (cal tenir instal·lat l'Excel, per exemple) on podràs introduir quines són les teves circumstàncies concretes (cos, de carrera o interí/ina, antiguitat, tutor/a, reducció de jornada, IRPF que t'apliquen...). El full de càlcul et calcularà quina és la quantitat exacta que toques percebre a cada nòmina.