Oposicions 2024

CCTT

Places

 

Temaris i supòsits pràctics

Temaris i supòsits pràctics

Normativa

Com seran les oposicions?

Fase d'oposició

  1. Primera prova: Demostració dels coneixements específics per impartir l'especialitat. Consta de dues parts.

Part A: Desenvolupament d'un tema triat per l'aspirant a triar entre els que surtin per sorteig:

  • Especialitats fins a 25 temes triaran entre 2 temes .
  • Especialitats de més de 25 i fins a 51 temes hauran de triar entre 3 temes.
  • Especialitats de més de 50 temes hauran de triar entre 4 temes.

Part B: Prova pràctica

  1. Segona prova: Demostració de l'aptitud pedagògica de l'aspirant. Consta de dues parts.

Part A: Exposicio i defensa d'una programacio didàctica.

Part B: Exposició d'una unitat didàctica/situació d'aprenenetatge.

Fase de concurs

Passaran els aspirants que obtinguin una puntuació igual o superior a 5 punts en la fase d'oposició.

Puntuaran segons el barem de la convocatòria.