Funcionament de centres

Més d’un 25 % dels centres educatius públics passen fred, independentment de la pandèmia

L’STEI Intersindical, ha sondejat els centres educatius públics, per a conèixer de primera mà en quina situació es troben pel que fa a la inversió en infraestructures i calefacció, climatització, ventilació forçada i instal·lació dels mesuradors de CO2. En aquesta acció, hi han participat 107 centres educatius, entre CEIP, IES, CIPF i altres tipologies, amb una representació proporcional de les quatre illes.

Respecte als sistemes de calefacció, cal destacar que un 26 % dels centres participants tenen problemes amb el sistema de calefacció o no els funciona mai. El percentatge coincideix amb el dels centres on passen fred en algun moment durant les estacions de tardor i hivern, independentment de la pandèmia.

Llegeix més...