Mesa dels empleats públics

L’STEI Intersindical és el sindicat més representatiu a la Mesa dels Empleats Públics de l’administració autonòmica.

Dia 14 de juny es va adequar la representació de la Mesa Generals dels Empleats Públics als resultats de les eleccions a òrgans de representació del personal dutes a terme en el període 2021-2024.

Després de les darreres eleccions a Educació, Sanitat i Serveis generals de l’administració autonòmica, l’STEI Intersindical esdevé el sindicat més representatiu, amb 51 delegats i delegades d’un total de 333. Els altres sindicats que conformen la Mesa són Simebal, UGT, CSIF i CCOO.

Tot i ser el més representatiu, criticam la norma que regula la composició de la Mesa, l’article 36.3 de l’EBEP, ja que només és a STEI Intersindical i Simebal que se’ns exigeix tenir un mínim del 10% de representativitat a ambdós àmbits, al funcionarial i al laboral, mentre que CSIF només caldria que el tingués a un dels àmbits (ara sí té el 10% als dos àmbits) i UGT (que en aquesta cas sí té el 10% a ambdós àmbits) i CCOO (no té el 10% a cap àmbit) tenen la presència garantida per la seva condició de més representatius a nivell estatal.

Aquesta Mesa té les competències per a negociar condicions laborals comunes al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’administració autonòmica, entre d’altres, mesures retributives i la negociació d’un Acord de “legislatura” que ja ha plantejat el departament de Funció Pública.