L'STEI reclama una mesa sectorial urgent per parlar dels terminis de la integració dels PTFP a A1

registre conselleria

Les comunitats autònomes hauran de regular el procediment d’integració

Una vegada aprovat el RD 800/2022, de 4 d’octubre, han de ser les CCAA que regulin el procés d’integració. Des de l’STEI Intersindical avui hem entrat per registre una sol·licitud demanant la convocatòria urgent de la Mesa Sectorial per a negociar les condicions i calendari per fer efectiva aquesta integració a la nostra comunitat.

Què sabem?

  • El procediment només està previst per al personal funcionari de carrera. Cal saber com es resol per al personal funcionari interí.
  • Tindrà efectes retroactius a 19 de gener de 2021.
  • S’haurà de presentar la titulació universitària (diplomatura, enginyeria tècnica, llicenciatura, grau…) en el termini de vint dies que dicti la Conselleria.
  • Finalitzada la convocatòria, l’administració educativa mantindrà un procediment obert fins al 19 de gener de 2026.

Prou discriminació entre cossos docents
Mateixa feina, mateix sou!