L’STEI Intersindical reclama la integració del professorat tècnic de FP dins el cos de secundària

Un any després de l’entrada en vigor de la LOMLOE, aquest fet no s’ha produït

Cal una aposta decidida per la Formació Professional i tot el seu professorat

Dia 19 de gener del 2021 va entrar en vigor la nova llei educativa, la LOMLOE. A la disposició addicional onzena estableix que s'integren en el cos de professors d'ensenyament secundari les especialitats incloses en el cos a extingir de professors tècnics de Formació Professional que compleixin el requisit de titulació; això és el pas del nivell A2 a A1. Un any després, res d’això no s’ha produït.

Des de l’STEI s’exigeix al Govern que faci efectiu l'accés a l'A1 del professorat que, en aquest moment, compleix les condicions establertes a la LOMLOE i que aquest pas al cos de secundària sigui immediat i amb caràcter retroactiu, sense cap impediment.

D'altra banda, reclama que s’iniciï immediatament el procés de negociació per a establir un mecanisme que permeti incorporar la resta de professors tècnics de FP a l'A1 mitjançant el reconeixement de les titulacions equivalents a efecte de docència.

L’STEI Intersindical i la Confederació d’STEs han demanat, des del principi, que s'arbitrin les mesures perquè la totalitat del professorat que imparteix formació professional tingui accés al nivell A1. El Ministeri d’Educació ha anat donant llargues a una negociació demanada unànimement i ha incomplert sistemàticament els seus compromisos.

El sindicat considera que no es pot maltractar d'aquesta manera un professorat que fa un esforç extraordinari des de fa temps. A més, mentre es dilata el compliment de la llei es produeix un augment de la divisió d’aquest col·lectiu.

L'STEI Intersindical manifesta que no és admissible que hi hagi professorat amb unes condicions salarials i professionals diferents a la resta, tot i realitzar les mateixes funcions i tenir les mateixes responsabilitats; i que l’Administració no pot fomentar aquesta discriminació.

WhatsApp Image 2022 01 21 at 12.54.43

 

Campanya de l'A2 a l'A1 ja! i equiparació retributiva pels PTFP

Les persones interessades en exigir a l’Administració el pas del professorat tècnic d’FP del grup A2 a l’A1 i l’equiparació salarial de tot el professorat de Formació Professional, podeu fer-ho descarregant i registrant el document corresponent:

19 de gener, l’STEI emplaça a la Conselleria perquè passi als docents de l’A2 a l’A1

Un any després d’haver entrat en vigor la LOMLOE, l’STEI Intersindical emplaça de manera formal a la Conselleria d’Educació i Formació Professional a que faci passes per donar compliment al que preveu a la disposició addicional onzena (LOMLOE). I que de manera immediata es faci efectiu, amb caràcter retroactiu, l’accés del professorat que compleixi amb els requisits establerts i sense cap més impediment.

Igualment reclama que s'iniciï la negociació amb el Ministerio de Educación y Formación Profesional, per establir un mecanisme que permeti la incorporació de la resta de PTFP a l'A1 mitjançant el reconeixement de les titulacions equivalents a l'efecte de docència que siguin procedents.

Es requereix també a la Conselleria, per aquell professorat de l'A2 que no podrà accedir al grup A1 de manera immediata (FP2/CFGS), que pagui un complement salarial equivalent a la diferència econòmica que hi ha entre l'A1 i l'A2. Mateixa feina, mateix sou!

Consulta el document aquí