Integració del professorat d'FP al cos de secundària

Pas A1

Tràmit per a la sol·licitud d'integració en el cos A1 (de l'1 de setembre del 2023 al 31 de juliol de 2024)

Llista de persones admeses excloses

Normativa

Personal funcionari de carrera del cos d'FP amb titulació universitària

Persones que obtinguin la tituació universitària amb data posterior al 24 de febrer de 2023

Altres qüestions de la integració

Preguntes i respostes

reunio FP page 0001 petita