Concurs oposició d'estabilització 2023

Tots els processos d'oposicions i concurs de mèrits del 2023

Presentació de sol·licituds
Del 10 al 30 de gener, ambdós inclosos

Inici de les proves
3 de juny

Normativa

Tots els models d'ingrés

17 de novembre. Mesa sectorial

Una vegada més, no hi ha hagut cap moviment per part de Conselleria que ha al·legat que tot ve dictat des de Madrid. No obstant sí que hi ha dues qüestions cabdals que són de competència autonòmica i que han vengut ja fetes, sense cap tipus de negociació:

Es considera Balears com un únic districte o unitat territorial

Com al concurs de mèrits, aquesta qüestió estava ja tancada a l'inici de la mesa i no hi ha oposicions per illes, sinó per comunitat autònoma.

No es convoquen places de totes les especialitats a aquestes oposicions

Per tant, les especialitats que no es convoquen en aquesta convocatòria (no eliminatòries, sense pràctica en molts casos, sense programació didàctica i només una UD, més bolles...) es veuran abocades a fer les oposicions ordinàries i hauran de presentar programació didàctica, fer el cas pràctic, tendran menys bolles per al temari...

Altres qüestions:

Tribunals

L'STEI denuncia les condicions de feina dels tribunals, a vegades amb infraestructures precàries o amb jornades maratonianes. Per això, recorda que la indemnització i dietes són insuficients.

Rúbriques

Els tribunals hauran d'elaborar la rúbrica o altre instrument d'avaluació de cada una de les parts de la prova.

Places


Hi pot haver fins a dues convocatòries d'oposicions, emmarcades en el procés d'estabilització, el 2023 i el 2024, encara que probablement serà el 2023.

La convocatòria del concurs-opsició d'estabilització s'ha de publicar abans del 31 de desembre de 2022.

Es diferencien del model ordinari de concurs oposició per:

  • Oposició 60% - Concurs 40%
  • No hi haurà programació, només una unitat didàctica (no dotze).
  • Sense prova pràctica. Excepte:
    • Especialitats amb continguts de caràcter pràctic, habilitats instrumentals o tècniques, que podrien tenir prova pràctica.
    • Especialitats de formació professional sempre tendran prova pràctica.
  • La fase d'oposició no té proves eliminatòries, tot i que cal treure un 5 per passar a la fase de concurs.

Requisit de català - Ho hem aconseguit