Concurs oposició ordinari 2023

Cartell opos ordinaries 23

Com varen ser les oposicons del 2022?

Portal de l'opositor

Tauler d'anuncis


Tasques i terminis pendents

Normativa

Guia pràctica

Presentació de sol·licituds

Tribunals i comissions de valoració

Persones admeses i excloses

Fase d'oposició

Places

Temaris i supòsits pràctics

Temaris i supòsits pràctics

Requisit de català

Meses sectorials