Presa de possessió i incorporació al centre. Curs 2022-23

Qui l'ha de fer

  • Personal funcionari en pràctiques (oposicions 2022).
  • Personal funcionari interí, cada vegada que obtengui una nova plaça.