2a convocatòria específica i extraordinària d'interinitats pel curs 2017-18. Secundària, FP, EOI, Conservatori

Resolució de la directora general de Personal Docent de 11 d'octubre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2017-2018 places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

termini de presentació de sol·licitds
del 18 al 25 d'octubre, ambdós inclosos

>> accés al tràmit >>

Requisits

Els requisists de cada funció els trobaràs a l'annex 4 de la convocatòria ordinària


Secundària

 • Grec
 • Llatí
 • Francès
 • Alemany
 • Navegació i Instal·lacions marines
 • Organització i processos de manteniment de vehicles
 • Processos i productes en fusta i moble
 • Sistemes electronics
 • Sistemes electrotècnics i automàtics
 • Cultura clàssica

Formació Professional

 • Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids
 • Manteniment de vehicles
 • Mecanització i manteniment de màquines
 • Tècniques i procediments d'imatge i so

EOI

 • Alemany
 • Xinès
 • Francès
 • Italià
 • Rus

Música i Arts escèniques

 • Italià aplicat al cant