Convocatòria específica interinitats. Novembre 2016. Llistes provisionals d'admesos i exclosos

 

Convocatòria
17 de novembre de 2016

Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de novembre de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2016-2017, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licituds
del 21 al 30 de novembre

Funcions convocades

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

 • 0590002 Grec
 • 0590003 Llatí
 • 0590011 Anglès
 • 0590012 Alemany
 • 0590107 Informàtica
 • 0590109 Navegació i Instal·lacions marines
 • 0590111 Organització i Processos de manteniment de vehicles
 • 0590124 Sistemes electrònics
 • 0590803 Cultura clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • 0591201 Cuina i pastisseria
 • 0591202 Equips electrònics
 • 0591203 Estètica
 • 0591206 Instal·lacions electrotècniques
 • 0591209 Manteniment de vehicles
 • 0591211 Mecanitzat i manteniment de màquines
 • 0591218 Perruqueria
 • 0591226 Serveis de restauració
 • 0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

 • 0592001 Alemany
 • 0592004 Xinès
 • 0592008 Francès
 • 0592011 Anglès
 • 0592012 Italià
 • 0592017 Rus

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

 • 0594407 Cor
 • 0594421 Orquestra
 • 0594460 Llenguatge musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 • 0596605 Ebenisteria artística
 • 0596615 Tècniques de joieria i bijuteria
 • 0596618 Tècniques de metall
Llistes provisionals d'admesos i exclosos 
14 de desembre 2016

Resolució de 14 de desembre de 2016 per la qual es fan publiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos

Termini de presentació de reclamacions
Del 15 al 17 de desembre, ambdós inclosos

Cos de Secundària (grup B)

Cos de Formació Professional (grup C)

Cossos de règim especial (grup D)

Persones sense cap funció admesa

Causes d'exclusió
Llistes definitives d'admesos i exclosos
pendent