Acreditació de la competència digital

Competència digital

Procediment d'autoavaluació dels nivells A1 o A2

Termini
El termini per obtenir l'acreditació s'ha prorrogat fins al 31 d'agost de 2025.

Autoavaluació del nivell A1

Autoavaluació del nivell A2

Estar acreditat vol dir tenir, com a mínim, el nivell A1 de totes les àrees.

Més endavant s'habilitaran els tràmits per a acreditar la resta de nivells.

Comprovar el teu nivell actual

El trobaràs al Portal del personal docent > Expedient personal > Acreditació de la competència digital.

Pot ser que encara no estigui actualitzada. Es va fent a poc a poc. Si en un temps prudencial no teniu l'acreditació digital actualitzada contactau amb l'entitat corresponent.

Portal del personal