Prou de burocràcia

ENQUESTES 22 23

Per a una reducció de la burocràcia

Et demanam que participis en aquesta enquesta per a visibilitzar la situació i proposar les millores que consideris que es poden dur a terme.

L’STEI Intersindical denuncia que tant els equips directius com els equips docents van totalment desbordats, sense que des de la Conselleria s'hagi fet cap passa per reduir la càrrega burocràtica, sinó més aviat tot el contrari.

El sindicat demana a la Conselleria l’elaboració d’un pla que estableixi una reducció dels aspectes burocràtics.

L’STEI Intersindical es fa ressò de la situació de col·lapse que pateixen els docents de les Illes amb un excés de càrrega burocràtica que no poden assumir.

Les aportacions seran de gran ajuda per elaborar la proposta de l’STEI davant Conselleria per revertir aquesta situació.

Moltes gràcies per participar-hi.

Accés a l'enquesta:
https://ja.cat/4s0gt

Termini per fer l'enquesta
Fins diumenge 19 de febrer