L’STEI Intersindical aconsegueix que les comissions de serveis i el Pla pilot de llengua s’ajornin a una Mesa sectorial posterior

Aquests punts es tractaran a una reunió el proper 4 d’abril

El Pla pilot vincula l’elecció de llengua amb les conviccions religioses i morals

A la Mesa sectorial l’STEI Intersindical va sol·licitar que els punts 4 i 5 de l’ordre del dia, les comissions de serveis i el Pla pilot de lliure elecció de llengua, no es tractessin perquè no s’havia rebut la documentació en els terminis que preveu el Reglament de la Mesa sectorial.

El conseller Antoni Vera va haver d’acceptar aquesta petició del sindicat. Per això, aquests dos punts es tractaran a una Mesa que tindrà lloc dia 4 d’abril.

L’STEI Intersindical manifesta una vegada més el seu rebuig frontal al Pla pilot de lliure elecció de llengua, ja que el considera una mesura segregadora i innecessària; a més de ser un atac al procés de normalització progressiva del català a les aules de les Illes Balears.

És inadmissible que es destinin vint milions d’euros del pressupost del 2024 a aquesta proposta de l’acord subscrit entre el PP i Vox, que en cap cas és una demanda de la comunitat educativa que s’ha mostrat del tot en contra d’aquest pla segregador.

Aquest Pla pilot és un autèntic despropòsit pedagògic. Una mostra d’això i de la manca de fonaments pedagògics del Pla és que, en els antecedents, vincula l’elecció de llengua per part de les famílies amb l’article 27.3 de la Constitució, que recull el dret de les famílies perquè els fills “rebin l’educació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves propis conviccions”. Això sí que és mesclar ous amb caragols!

L’STEI Intersindical posarà en marxa tots els recursos de què disposa per aturar els peus a aquest nyap que no garanteix l’aprenentatge de les dues llengües oficials i que atempta contra la normalització del català i el foment de la cohesió social.