L’STEI Intersindical reclama una normativa sobre mòbils que doni seguretat jurídica als docents

També ha demanat que l’àmbit de negociació sigui la Mesa sectorial d’educació

A la Mesa sectorial d’educació, l’STEI Intersindical ha expressat el seu rebuig a la proposta d’instruccions que ha presentat la Conselleria d’Educació i Universitats, ja que carrega tota la responsabilitat damunt els equips directius i docents, en funció de l’autonomia de centre.

El sindicat ha criticat que, amb la redacció actual, es poden “colar” molts supòsits nous a les excepcions que recull. Per aquest motiu, n’ha sol•licitat la retirada i l’elaboració d’un nou document amb més actors implicats.

L’STEI Intersindical ha reclamat la creació d’una norma que empari de debò el professorat, a tothom per igual, i que faci que les excepcions siguin una mesura de caire excepcional, en uns casos molt ben delimitats, dotada amb una memòria econòmica. També ha lamentat que, una vegada més, es carregui damunt l’escola una responsabilitat que abasta tota la societat, ja que es tracta d’una problemàtica global, amb molts altres sectors socials implicats.

Finalment davant la informació que el conseller Vera s’havia de reunir amb els directors de l’ensenyament públic per parlar del pla pilot d’elecció de llengua, l’STEI ha demanat que, com va expressar el director general de Personal Docent i Centres Concertats Ismael Alonso, la Mesa sectorial d’educació sigui l’àmbit de negociació real de totes aquelles qüestions que afecten el professorat.