L’STEI Intersindical mostra sorpresa i preocupació pel nou organigrama de la Conselleria d’Educació i Universitats

El sindicat considera que el nou organigrama és una modificació substancial que afecta la majoria de direccions generals, amb cessaments i nomenaments, quan just ha transcorregut només un trimestre escolar.

 Els canvis que proposa no responen a una lògica de gestió sinó a l’execució de la política educativa marcada clarament per l’acord entre el PP i Vox amb la segregació de l’alumnat com a objectiu, un cop aprovades les partides autonòmiques per al 2024. L’STEI Intersindical tem que el rerefons d’aquest canvi organitzatiu sigui que la patronal educativa tregui el màxim profit en aquesta partida pressupostària.

La Conselleria d’Educació té la potestat de crear l’organigrama que consideri més oportú per a executar la seva política educativa però no pot obviar que un servei públic i bàsic com és l’Educació pivota sobre la xarxa pública, que ha de ser de qualitat i compensadora de les desigualtats.

L’STEI Intersindical continuarà ferm a reivindicar en tots els fòrums educatius les mancances reals del nostre sistema educatiu i farà front, en tots els àmbits pertinents, a qualsevol mesura que vagi en detriment de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats en els centres educatius.

La llengua catalana esdevé un element de cohesió de primera magnitud i l’escola s’ha convertit en l’únic àmbit on encara hi perviu. Les mesures segregadores no es poden pagar, perquè la nostra llengua no té preu.