Reculada en la nova proposta d'Estatut Docent del MEC

El sots-secretari del MEC va lliurar dia 4 d'octubre una nova proposta d'Estatut del Professorat als Sindicats de la Mesa Sectorial i quan després de l'oferta realitzada el passat juliol semblava que les coses podrien anar millor, ens trobam amb una proposta que suposa en la seva globalitat una reculada al que ja havia ofert el MEC en la Mesa Sectorial del 18 d'abril.

El nou text manté aspectes molt negatius per al professorat i incorpora algunes millores important: duu la jubilació voluntària i incentivada als 60 anys fins a 5 anys després de la publicació en el BOE de l'Estatut docent. Aquesta novetat és un intent del MEC d'acostar postures amb els sindicats, que vam demanar que aquest tipus de jubilació es mantingui amb caràcter d'indefinit, pel que l'intent d'aproximació ha quedat molt curt, perquè si l'Estatut s'aprovàs el 2008, només es perllongaria la jubilació dos anys sobre el que ja contempla la LOE.

Afirmam que la proposta del MEC és una reculada en la seva globalitat perquè no recull aspectes fonamentals de les reivindicacions dels STEs, sinó que en la Memòria Econòmica del projecte el MEC demostra una inconsistència en les seves propostes absolutament rebutjables referides a dos aspectes claus: el complement d'especial dedicació i la quantia de la conversió dels sexennis en graus.

El primer és el complement d'especial dedicació. Quan abans afirmaven (el MEC i els sindicats signants de l'acord del 20 d'octubre de 2005) que era un complement per a tot el professorat, ara resulta que el MEC només ha pressupostat fons per fer-lo efectiu per al 30% de la plantilla. I, a més, el MEC proposa començar a pagar-lo pel setembre de 2008, tres anys després de signar-lo. El segon aspecte és la reconversió dels actuals “sexennis” en “graus” que contempla el projecte d'Estatut. El MEC ha augmentat en un any el temps de treball per a poder adquirir un grau, passant dels tres anys d'abans als quatre que figuren ara en el text.

Sembla que el MEC està jugant a negociar i ho fa ara que sap amb certesa que l'Estatut no es pot aprovar en aquesta legislatura. Les dates en què estam i els passos previs a l'arribada del projecte al Congrés fa que sigui improbable la seva aprovació.

La Confederació d’STES participa i participarà en la negociació amb el MEC tot el temps que l'administració vulgui mantenir la negociació oberta. Però no serem còmplices en l'engany al professorat que semblen voler fer el MEC i algun sindicat quan afirmen que encara es pot aconseguir l'Estatut. Si s’arribàs a algun acord amb l'actual equip ministerial seria impossible de tramitar-lo i l'equip ministerial resultant de les eleccions de març de 2008, estaria legitimat democràticament per a considerar-lo només un document de partida i no un acord que hagi d'executar.

Octubre, 2007