Per la recuperació de les pagues extres

Al personal que presta serveis al sector públic fa catorze anys que ens retallen substancialment els drets retributius: rebem una paga extraordinària reduïda respecte de l’import ordinari mensual.

Amb les mesures per a reduir el dèficit preses amb el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, es varen reduir els nostres sous entre un cinc i un deu per cent en termes generals. A més a més, es varen prendre altres mesures que varen suposar més retallades.

La major part d’aquestes retallades han estat revertides a poc a poc, a mesura que la situació econòmica millorava respecte de la de 2008. Però encara no ens han tornat les pagues extres completes del personal públic.

Llegeix més...

Triplicar el complement d’insularitat

  Mallorca Menorca Eivissa Formentera
2024 116 116 116 116
2025 232 464 464 580
2026 348 696 696 870

 

Tothom en parla. El cost de la vida a les Illes Balears s’està posant al nivell d’indrets de la Unió Europea on la gent cobra tres vegades més que nosaltres. La situació és especialment preocupant a Menorca i Eivissa. I és extrema en el cas de Formentera. El consens social sobre aquesta qüestió és tan alt que fins i tot el grup del PP a les Corts Generals ha proposat triplicar l’import de la indemnització per residència. L’STEI Intersindical considera que ha arribat l’hora de corregir ja aquest greuge. La nostra proposta per a l'Acord 2024-27 entre les organitzacions i el Goib és la següent:

  1. Amb efectes de gener de 2024, la indemnització per residència de tots els subgrups o nivells a totes les Illes Balears s’igualarà a 116 euros mensuals.
  2. En el cas de Mallorca, el 2025 es duplicarà aquesta quantia; i el 2026 es triplicarà.
  3. A partir del 2025 a Menorca i Eivissa, les quantitats seran el doble que a Mallorca. I a Formentera, seran dues vegades i mitja les de Mallorca.

En Català!

Pissarrra

Dimarts 19 de març a les 19.00h a Ca n'Oleo al Carrer de l'Almudaina, 4, Palma

Presentació del monogràfic de la revista Pissarra número 163

Llegeix més...

El Govern fa parts i quarts amb els sous públics

Mentre el cost de la vida continua pujant a les Illes Balears, el personal empleat públic (serveis generals, sanitat, educació i empreses públiques) i docent de la concertada aquest gener cobrarà el mateix import que està cobrant des del juliol de 2023.

Tot i això —via Llei de pressuposts de 2024— els polítics del GOIB s’han assegurat començar a cobrar part del seu increment a partir del mes de gener. Concretament, més d’un 5 %.

Els empleats públics estan pendents de dues pujades: el 0,5 % relacionat amb el creixement econòmic (amb efectes a partir del gener de 2023) i el 2 % previst al Projecte de llei de pressuposts de l’estat de 2024 (que es farà efectiu quan s’hagi aprovat aquest pressupost).

A més, el GOIB hauria pogut introduir als Pressuposts de 2024 la recuperació de la minoració del 2,9 %, de 2020 però ha prioritzat aquest increment del 7,5 % per als governants.

En resum, en la nòmina del gener els polítics ja percebran una pujada de més del 5 % (pendents d’un 2 % addicional); i els empleats públics no cobren ni l’increment de 2024 ni una part del de 2023 ni han recuperat la minoració del 2,9 % de 2020. I no se sap quan se cobrarà.

L’STEI Intersindical critica l’abisme que hi ha entre l’increment del 7,5 % per als governants i el 2,5 % del personal empleat públic. Però considera que el Govern és molt barrut quan s’aplica increments desproporcionats mentre els treballadors encara esperen quanties de l’any passat.

Pàgina 1 de 31