Pla de formació de llengua catalana

Publicat el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2024 i el termini d’inscripció als cursos .

Termini inscripció: del 7 al 20 de juny (ambdós inclosos)

Els cursos començaran la darrera setmana del mes de setembre de 2024 i acabaran la darrera setmana del mes de febrer de 2025.

Les proves de certificació de nivell es faran, previsiblement, l’abril de 2025.

Per la recuperació de les pagues extres

Al personal que presta serveis al sector públic fa catorze anys que ens retallen substancialment els drets retributius: rebem una paga extraordinària reduïda respecte de l’import ordinari mensual.

Amb les mesures per a reduir el dèficit preses amb el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, es varen reduir els nostres sous entre un cinc i un deu per cent en termes generals. A més a més, es varen prendre altres mesures que varen suposar més retallades.

La major part d’aquestes retallades han estat revertides a poc a poc, a mesura que la situació econòmica millorava respecte de la de 2008. Però encara no ens han tornat les pagues extres completes del personal públic.

Llegeix més...

Triplicar el complement d’insularitat

  Mallorca Menorca Eivissa Formentera
2024 116 116 116 116
2025 232 464 464 580
2026 348 696 696 870

 

Tothom en parla. El cost de la vida a les Illes Balears s’està posant al nivell d’indrets de la Unió Europea on la gent cobra tres vegades més que nosaltres. La situació és especialment preocupant a Menorca i Eivissa. I és extrema en el cas de Formentera. El consens social sobre aquesta qüestió és tan alt que fins i tot el grup del PP a les Corts Generals ha proposat triplicar l’import de la indemnització per residència. L’STEI Intersindical considera que ha arribat l’hora de corregir ja aquest greuge. La nostra proposta per a l'Acord 2024-27 entre les organitzacions i el Goib és la següent:

  1. Amb efectes de gener de 2024, la indemnització per residència de tots els subgrups o nivells a totes les Illes Balears s’igualarà a 116 euros mensuals.
  2. En el cas de Mallorca, el 2025 es duplicarà aquesta quantia; i el 2026 es triplicarà.
  3. A partir del 2025 a Menorca i Eivissa, les quantitats seran el doble que a Mallorca. I a Formentera, seran dues vegades i mitja les de Mallorca.

En Català!

Pissarrra

Dimarts 19 de març a les 19.00h a Ca n'Oleo al Carrer de l'Almudaina, 4, Palma

Presentació del monogràfic de la revista Pissarra número 163

Llegeix més...
Pàgina 1 de 31