Pròximament es publicarà el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2024 i el termini d’inscripció als cursos:

Previsió de dates i terminis:

 

Publicació del Pla en el BOIB: setmana del 3 al 8 de juny de 2024.

Termini de presentació de sol·licituds: deu dies, des de l’endemà de la publicació del Pla en el BOIB.

Començament dels cursos: darrera setmana del mes de setembre de 2024.

Finalització dels cursos: darrera setmana del mes de febrer de 2025.

Realització de les proves: previsiblement, abril de 2025

Oferta per cursos i nombre de places:

 — Nivell B2: 175 places

— Nivell C1: 245 places

— Nivell C2: 210 places

— Llenguatge administratiu: 280 places

Tots els cursos s’imparteixen en la modalitat en línia.

NOTA IMPORTANT: Aquesta informació té caràcter provisional, i els terminis poden canviar, segons la data final de publicació del Pla en el BOIB.

Per a més informació podeu anar a: https://www.caib.es/sites/catalaebap/ca/inici_0/?campa=yes