El termini d’inscripció previst per a les activitats formatives del segon semestre del Pla de Formació General, del Pla de Formació Sectorial i del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu de l’any 2024 és del 16 al 29 de gener.

Per a més informació, clicau aquí.