Interinitats i especialistes

Reconeixement de triennis personal docent interí

Resolució de la conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 31 de juliol de 2007, per la qual es regula el procediment de reconeixement de triennis per seveis prestats en l'administració del personal docent interí (BOIB núm. 120 del 7/08/07).

Si es sol·licta fins el dia 31 d'octubre de 2007, tendrà efectes econòmics retroactius de dia 1 de juny de 2007. Si es sol·licita posteriorment, tendrà efectes econòmics del dia primer del mes següent al que s'hagi  presentat la sol·licitud.

Llegeix més...
Pàgina 11 de 12