Interinitats i especialistes

Regulació d'interinitats (Mesa tècnica de 20 de març)

Finalment, dia 19 a les 15h la Conselleria va enviar al sindicat la proposta que s’havia de debatre un dia després a les 12h, la proposta

A partir d’aquest  document s’han de desenvolupar les bases generals i les convocatòries anuals i, per tant, es fa difícil fer unes consideracions objectives sense conèixer les normatives que desenvoluparan aquesta proposta.

Tot i així, s’especifiquen tota una sèrie de qüestions sobre les quals es fa més que necessari que l’STEI presenti una proposta alternativa.

Llegeix més...

La Conselleria menysprea l’experiència docent en matèries lingüístiques, sense cap criteri pedagògic

La Conselleria menysprea l’experiència docent en matèries lingüístiques, sense cap criteri pedagògic, i deixarà docents interins d’aquestes matèries al carrer

Amb la nova normativa per formar part de les llistes d’interinitats, la Conselleria discrimina les persones que ja han fet feina en especialitats lingüístiques.

L’STEI recomana a totes les persones que es trobin en aquesta situació, haurien de presentar, amb la seva petició de formar part de les llistes, un escrit sol·licitant la funció que deixen de tenir reconeguda, amb a justificació de l’experiència docent.

Model de petició

 

Llegeix més...

L’STEI presenta recurs de reposició contra la convocatòria d’interinitats

L’STEI ha demanat reiteradament la modificació de la Resolució de la convocatòria d’interinitats, com ja va fer a la mesa sectorial d’educació.

Des del primer moment, l’STEI va posar en mans dels seus serveis jurídics la possibilitat de recórrer la convocatòria.

Davant la manca de resposta per part de la Conselleria, el sindicat ha decidit interposar recurs de reposició.

Llegeix més...
Pàgina 6 de 11