Drets i retribucions

La Conselleria pretén negociar tota una carrera professional a quatre dies de les eleccions

L’STEI no accepta ni rentades de cara del Govern Bauzá ni promeses electorals en plena campanya

L’STEI no ha assistit a la Mesa Sectorial amb el director general d’Educació en què s’havia de tractar un únic punt: una suposada “recuperació” dels sexennis dels docents, un complement que està suspès des del mes de juny de 2012.

La Conselleria proposa ara, a pocs dies de les eleccions autonòmiques, la recuperació dels sexennis, tal com ha fet amb els complements del personal sanitari i de serveis generals de la Comunitat autònoma, però canvia les regles del joc d’una manera gens acceptable. Lliga la recuperació d’aquest complement a la imposició d’unes condicions que no s’exigeixen a cap altre col·lectiu.

Llegeix més...

Ampliació del permís de paternitat a 4 setmanes. Una ampliació insuficient i mal dissenyada

Paternitat PPINA petitA partir de l’1 de gener de 2017 els pares disposen de 4 setmanes de permís de paternitat, tal i com establia la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la duració del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment, i que va quedar suspesa d’aplicació en diferents Disposicions Finals dels Pressuposts Generals de l’Estat des de l’any 2011 fins al 2016, inclòs.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 4