Processos i convocatòries

Funcionaris en pràctiques 2019-20. 21 de juliol: Llista d'aptes en la fase de pràctiques

Aptes en la fase de pràtiques - 21 de juliol

Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juliol de 2020 per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques els aspirants seleccionats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats

El nomenament com a funcionaris de carrera sol ser el mes d'octubre, amb efectes a 1 de setembre

Llegeix més...
Pàgina 1 de 50