Tutorització del personal funcionari interí 2020-21. Llistes provisionals de persones aptes

Llista definitiva de persones tutoritzades - 1 de juliol - més informació

Resolució de 1 de juliol de 2021 per la qual s'aprova la llista dels funcionaris interins substituts que han superat el procés de tutorització entre el dia 1 de setembre de 2020 i el 18 de juny de 2021

Llista provisional de persones tutoritzades - 27 de maig

Tota la informació sobre les interinitats