Tutorització del personal funcionari interí. Curs 2018-19

Dia 22 de juny, probablement, sortirà la llista de persones tutoritzades el curs 2018-19

Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016 per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019

Tota la informació sobre les interinitats

La llista d'interins actual està formada per dos grans grups:

  • Primer grup (Tipus I): els que han fet més de 30 dies de feina seguida a un mateix centre.
  • Segon grup (Tipus S): els que no han fet més de 30 dies de feina seguida a un mateix centre.

Per passar del segon al primer grup, la Conselleria estableix que s'ha de passar el procés de tutorització. La única condició per poder ser tutoritzat, és tenir un nomenament de 30 dies o més a un mateix centre i tenir un informe d'apte del tutor que t'assigna l'equip directiu al centre.

Els efectes de la tutorització són per la llista d'interins del curs següent.

Els 30 dies de nomenament poden ser fins el darrer dia lectiu de juny perquè comptin per al curs següent.

Curs 2018-19 i curs 2017-18 (a partir del 17 de març de 2017)

Pots ser tutoritzat/da si tens 30 dies de feina seguits al mateix centre, fins el darrer dia lectiu del curs (22 de juny de 2019).

La llista de persones tutoritzades no sortirà fins a final de curs, probablement.

Independentment de sis ets tutoritzat, per primera vegada, ja et compten també tota la formació.

Curs 2017-18 (fins 16 de març de 2017) i darrer trimesre del curs 2016-17

Pots ser tutoritzat/da si tens 30 dies de feina seguits al mateix centre, amb els següents criteris:

  • Del 23 de març al 30 de juny de 2017: vares poder introduir la formació permanent al tràmit que va acabar dia 15 de gener i, per tant, seràs I a la llista del curs 2018-19. Malauradament, la Conselleria de moment no ha publicat cap llista de les persones que estan en aquesta situació.
  • Fins dia 15 de gener: a la llista del curs 2018-19 seràs I (interí/ina).
  • Excepcionalment i només pel curs 2017-18, si ets tutoritzat entre el 16 gener i el 16 de març, a la llista del curs 2018-19, seràs I.
  • Després del 15 de gener 16 de març: a la llista del curs 2018-19 seràs S (substitut/a) i a la llista del curs 2019-20 seràs I (interí/na).

Persones tutoritzades el curs 2017-18, fins dia 16 de març de 2018

Resolució de 23 de març de 2018 per la qual s'aprova la llista dels funcionaris interins substituts que han superat el procés de tutorització durant el curs 2017-2018

Si has estat tutoritzat/da entre 16 de gener i 16 de març, pots presentar tota la formació permanent (apartat 2.6 de la convocatòria) feta fins dia 15 de gener que encara no hagis registrat, que encara no estigui al teu portal del personal.

Termini de presentació de la formació permanent
del 26 al 28 de març
Model de sol·licitud

Persones tutoritzades el curs 2016-17, entre 23 de març i 30 de juny de 2017

Resolució de dia 27 de març de 2018 per la qual s'aprova la llista dels funcionaris interins substituts que van superar el procés de tutorització entre el 23 de març i el 30 de juny de 2017 otros

Si vares ser tutoritzat el curs passat abans de dia 23 de març de 2017, a les llistes d'aquest curs ja eres a la llista I i, per tant, no has d'aparèixer a aquesta llista.

 

Guia de formació