Paternitat, maternitat i adopció. Canvis importants

A partir de l'1 d'abril canvia la normativa que regula la maternitat, la paternitat i l'adopció. L'article 49 de l'EBEP, que ho regula als apartats a, b i c, queda modificat en els següents termes:

Maternitat

• Les 6 primeres setmanes continuen essent de gaudi obligatori per a la mare biològica, a continuació del part.
• Les 10 restants es poden gaudir de manera interrompuda, per setmanes, fins que l'infant fa 12 mesos.

Paternitat

Passa a ser de 8 setmanes.
• Les 2 primeres setmanes s'han de gaudir a continuació del part.
• Les 6 restants es poden gaudir de manera interrompuda, per setmanes, fins que l'infant fa 12 mesos.
• 2020 seran 4 setmanes a continuació del part i 8 setmanes fins als 12 mesos
• 2021 seran 6 setmanes a continuació del part i 10 setmanes fins als 12 mesos

Per a més informació, adreça't a qualsevol de les nostres seus.