Interinitats i especialistes

Per què hem signat el pacte d'interins

Per què l’STEI ha signat el pacte d’estabilitat del personal interí per al període 2014-2018?

Des de l’any 1998 (quan s’assoliren les competències en Educació) s’han signat pactes d’estabilitat successius. En un context de retallades, el nou pacte garanteix l’estabilitat de 1350 persones i contribueix a donar solidesa als claustres dels centres educatius de les Illes Balears. Amb aquesta signatura, hem aconseguit que, en total, gairebé 2000 persones cobraran els mesos d’estiu; a més d’un barem basat sobretot en l’experiència docent.

Quin ha estat el mecanisme per prendre aquesta decisió?

L’afiliació hi ha pogut participar mitjançant una enquesta telemàtica A més, hem fet assemblees a totes les illes obertes a afiliats i no afiliats. Prèviament, s’havien fet reunions informatives per explicar la marxa del procés i els mecanismes per prendre les decisions. El resultat d’aquest procés participatiu va ser de 101 vots a favor del pacte, 71 en contra i 19 en blanc.

 

Llegeix més...
Pàgina 5 de 11