Interinitats i especialistes

Per què hem signat el pacte d'interins

Per què l’STEI ha signat el pacte d’estabilitat del personal interí per al període 2014-2018?

Des de l’any 1998 (quan s’assoliren les competències en Educació) s’han signat pactes d’estabilitat successius. En un context de retallades, el nou pacte garanteix l’estabilitat de 1350 persones i contribueix a donar solidesa als claustres dels centres educatius de les Illes Balears. Amb aquesta signatura, hem aconseguit que, en total, gairebé 2000 persones cobraran els mesos d’estiu; a més d’un barem basat sobretot en l’experiència docent.

Quin ha estat el mecanisme per prendre aquesta decisió?

L’afiliació hi ha pogut participar mitjançant una enquesta telemàtica A més, hem fet assemblees a totes les illes obertes a afiliats i no afiliats. Prèviament, s’havien fet reunions informatives per explicar la marxa del procés i els mecanismes per prendre les decisions. El resultat d’aquest procés participatiu va ser de 101 vots a favor del pacte, 71 en contra i 19 en blanc.

 

Llegeix més...

Nova regulació interinitats

Dimecres 19 de febrer hi ha convocada una nova mesa tècnica amb un únic punt de l’ordre del dia: pacte d’estabilitat dels funcionaris interins.

A l’STEI, a menys de vint-i-quatre hores de la mesa encara no hem rebut cap documentació per part de la Conselleria.

Enguany finalitza l’actual regulació d’interinitats i, amb ella, també acaba el pacte actual. Per tant, ens trobam en el punt que és precís establir les bases de les noves convocatòries d’interinitats. És del tot imprescindible negociar una nova regulació.

Llegeix més...
Pàgina 5 de 11