Mesa tècnica (14-11-2022)

El director general de Planificació presentà una nova proposta d’acord que millora les anteriors en cinc-cents mil euros per al 2023.Per això, es suspenen de moment les mobilitzacions.

En la redacció presentada hi ha dues fites molt importants per nosaltres, que més endavant s’hauran de calendaritzar:

-Es fa un reconeixement del deute de la paga del 25 anys, que es començaria a pagar a gener de 2023, en primer lloc a les persones jubilades.

-Es fa un reconeixement del pagament del cinc sexennis, que en un petit percentatge es començarien a pagar a setembre de 2023.

Entre els aspectes que s’han d’acabar de negociar hi ha les quantitats nominals dels sexennis 2n a 5è o el percentatge en què s’aniran pagant fins al 2026, ja que a gener de 2027 ja arribarien al 100%.

 

Concentració davant el Parlament (08-11-2022)

 Parlament1 8N  Parlament2 8N

 dB 08-11-2022

DM 08-11-2022

UH 08-11-2022

ramon ib3TV

Declaracions de Ramon Mondéjar a IB3 TV

 

Roda de premsa (07-11-2022)

Tots els sindicats presentàrem ahir el nostre calendari de protestes, així com les reivindicacions plantejades a l’hora de la negociació de l’acord de millora.

IB3 07-11-2022

UH 07-11-2022

 

Mesa de l'empleat públic (27-10-2022)

L’STEI suspèn la política retributiva del Govern a empleats públics i docents: a la mesa de l’empleat públic es van acordar les pujades marcades per la normativa estatal; un increment addicional de l’1,5% el 2022 i un 2’5% per al 2023.

El Govern Balear va ser l’única administració que va congelar les nostres retribucions durant 2020 i 2021.En el document que han signat l’administració amb els sindicats, es retorna a les taules salarials que ens pertocava tenir (pel que fa a retribucions bàsiques, però no als complements), però es perden definitivament els endarreriments no pagats durant aquest període. A les meses d’ahir, l’STEI va votar contra les mesures proposades pel Govern.

A l'ensenyament concertat implica que el CRIB es deixarà de minorar, com venia fent la Conselleria des de principi de 2022, però no se’ns retornarà cap quantitat en concepte d’endarreriments.

dB 28-10-2022

caib.es

 

 Mesa de concertada (25-10-2022)

UH mesa 25O

Ahir mateix es va celebrar també una mesa de concertada en què l’administració va explicar les seves propostes amb més detall i es va justificar en el topall de despesa que imposa la seva disponibilitat pressupostària.

Per part de sindicats i patronals, s’ha reiterat la falta de sintonia amb les propostes de l’administració, però han acceptat l’oferiment dels responsables de la Conselleria d’Educació de celebrar noves meses tècniques per apropar postures.

L’STEI Intersindical traslladarà a la seva afiliació les noves propostes i prendrà decisions sempre prenent en compte el que li facin arribar les seves bases.

UH 25-10-22

 

Concentració davant la Conselleria (25-10-2022)

concentracio 25O

Vista la darrera proposta d'acord, en una reunió amb els altres sindicats, vàrem decidir expressar el nostre rebuig a l’administració educativa amb una concentració davant la seu de la Conselleria.

fibwi 25-10-2022

DM 25-10-2022

 

Mesa de concertada (14-10-2022)

L'administració presenta la seva segona proposta d'acord.

 

Mesa de concertada (03-10-22)

L'administració presenta primera proposta d'acord.

Declaracions a IB3 ràdio del secretari d'Ensenyament Concertat-Privat de l'STEI INTERSINDICAL

 

Sol·licitud de mesa de concertada (29-09-2022)

mesa social 290922

La mesa social de la concertada, que reuneix totes les patronals i sindicats representatius de la concertada,envià al conseller March una sol·licitud de reunió urgent per tractar tots els temes que preocupen al sector. Els temes a tractar van esser acordats per totes les entitats presents a la mesa.

DM 29-09-22

UH 29-09-22