Jubilacions parcials

Acord de 8 de febrer de 2024 de jubilacions parcials

signatura jubilacions 62 63

 

Dia 8 de febrer a tenir lloc la signatura del nou acord de jubilacions parcials per a l’ensenyament concertat.
A l’acord s’hi podran acollir totes les persones nascudes el 1962 i 1963 i anteriors, que reuneixin tots els requisits que marca la normativa:

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2013):

Any del fet causant

Edat exigida segons períodes cotitzats en el moment del fet causant

Edat exigida amb 33 anys cotitzats

2024

62 i 6 mesos

36 anys o més

64 anys

2025

62 i 8 mesos

36 anys i 3 mesos o més

64 i 4 mesos

2026

62 i 10 mesos

36 anys i 3 mesos o més

64 i 8 mesos

2027 i següents

63 anys

36 anys i 6 meses

65 anys

 

Addenda jubilacions parcials al 75%

Addenda a l'Acord de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de 25 d'abril de 2018 pel qual s'estableixen les condicions del finançament de les jubilacions parcials del professorat dels centres concertats dels anys 2019, 2020 i 2021.

Aquesta addenda va esser signada per totes les entitats de la mesa de concertada.

Vegeu el document.

Vegeu la informació completa.

dBalears

dMenorca

L'STEI demana a la ministra la continuïtat de les jubilacions parcials

L’STEI INTERSINDICAL, a través de la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, ha dirigit una carta a la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social i a la ministra d’Educació demanant-li que el sector de l’ensenyament concertat, així com educació especial, privada i infantil 0-3, siguin dels beneficiats per la millora de la normativa del contracte de relleu que fa possible la continuïtat de la Jubilació parcial.

Registre documents