Reducció a 23h

Reducció a 23 hores i equiparació econòmica