En data 21/12/2023 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.