El 15 de juny es va publicar la llista provisional de mèrits de la fase de concurs del procés selectiu 2019 (OPE 2018) .

Els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional de mèrits. (fins dimarts dia 20 de juny)

https://oposicions.caib.es/