A la darrera Mesa Sectorial de Serveis Generals s’ha aprovat els sistemes que regiran les oposicions de les ofertes públiques de 2019, 2020 i 2021 per al personal funcionari.

Torn lliure:

 • Concurs oposició: 80% per a la fase d’oposició i 20 % per a la fase de concurs.
 • Temaris:
  • Superior: 90 temes.
  • Gestió: 65 temes.
  • Administratiu: 35 temes.
  • Auxiliar: 20 temes.
  • Subaltern: 10 temes.
  • La previsió d’execució seria setembre de 2023.
 • Promoció Interna:
  • Concurs oposició : 60% per a la fase d’oposició i 40% per a la fase de concurs.
  • A la fase d’oposició haurà reducció de temaris i banc de preguntes.
  • A la fase de concurs, un 32% seran els serveis prestats i un 8% altres mèrits (formació, nivell de català, titulacions i exàmens aprovats en anteriors convocatòries).
  • El primer criteri de desempat seran els punts sobrants a altres mèrits (tots aquells que passin dels 8 punts).
  • La previsió d’execució seria per a la primavera de 2023.