La Direcció General de Funció Pública ens ha informat a Mesa Sectorial de les previsions de dates que hi ha a hores d’ara:

 • Promoció Interna: exàmens, primera quinzena d'octubre.
 • Concurs del pla d'estabilització:
  • Administració general: presa de possessió, el mes de juny.
  • Adminitració especial (cossos facultatius): presa de possessió, el mes de juliol.
 • Concurs oposició del pla d'estabilització:
  • Administració general: exàmens, entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre, aproximadament.
   S’organitzarà per cossos (o sigui, no tots els cossos alhora). Començaran pels cossos superiors. Es faran de manera simultània —com a mínim— les proves de la CAIB, el Consell de Mallorca, els ajuntaments que han delegat l’organització en el Consell de Mallorca i els ajuntaments de Palma i Calvià (a la Universitat de les Illes Balears). També els ajuntaments de Marratxí i Llucmajor ho faran en aquestes dates, als seus locals propis.
  • Administtració especial (cossos facultatius): exàmens, febrer del 2024