A la sessió Paritària extraordinària del passat 9 de juny de 2017 la part social i l’empresa arribarem a l’ACORD de fer extensiu a tot el personal de l’IBANAT el citat ACORD amb els mateixos termes.