Adjudicacions i convocatòries

Adjudicacions interinitats 2014-2015. Definitives

Resolució del director general de Planificació, Infraestrctures educatives i Recursos Humans de dia 1 d'agost de 2014, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals d’adjudicació de destinacions provisionals per als aspirants a cobrir places en règim d’interinitat en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2014-2015.

Llegeix més...

Adjudicacions interinitats 2014-2015. Provisionals

Termini de reclamacions del 29 a 31 de juliol, ambdós inclosos

Resolució del director general de Planificació, Infraestrctures educatives i Recursos Humans de dia 28 de juliol de 2014, per la qual s’aprova i es fan públiques les llistes provisionals d’adjudicació de destinacions provisionals per als aspirants a cobrir places en règim d’interinitat en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2014-2015.

Llegeix més...
Pàgina 9 de 13