Adjudicacions 2015-16

Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de juliol de 2015 per la qual es convoca, per al curs 2015-2016, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2015-2016, el procés d’adjudicació de substitucions als centres esmentats.

Dubtes freqüents

Adjudicació definitiva

Presa de possessió


  Funcionaris de carrera sense destinació definitiva Comissions de serveis 
24 de juliol
Persones obligades a fer el tràmit
Vacants disponibles
27 i 28 de juliol Tràmit de selecció de places. TRÀMIT CONCLÒS
30 de juliol

Ajudicació provisional

Resolució de 30 de juliol de 2015 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera.

31 de juliol a 3 d'agost Reclamacions
5 d'agost

Adjudicació definitiva

Resolució de 5 d'agost de 2015 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera.

Es poden presentar recursos de reposició fins un mes després de la publicació de la llista definitiva d'adjudicació.

  Interins
  Amb pacte Sense pacte
 

Llista d'admesos i exclosos

Filtre d'interins (mira el teu lloc a la llista sense farragosos pdfs)

Dubtes freqüents

11 d'agost

Interins de pacte. Llista provisional

Resolució de dia 11 d'agost de 2015

 
-
Vacants disponibles per a interinitats
ATENCIÓ: ja no hi figuren les places de les persones de pacte no desplaçades.
12 d'agost Reclamacions interins de pacte -
 
No desplaçats
Desplaçats
 Sense pacte
13 d'agost

Interins de pacte. Llista definitiva

Resolució de dia 13 d'agost de 2015

-
-

Actualització de la la llista d'admesos (ja no inclou les persones de pacte no desplaçades).

Filtre d'interins (mira el teu lloc a la llista sense farragosos pdfs). Actualitzat a 13 d'agost.

-
Vacants disponibles per a interinitats

ATENCIÓ: ja no hi figuren les places de les persones de pacte no desplaçades.

14 a 18 d'agost -

Tràmit de selecció de places (Interins de pacte desplaçats i interins sense pacte)

<<< Accés al tràmit >>>
TRÀMIT CONCLÒS

PLACES DESAPAREGUDES. Si en trobau alguna feis-nos-ho saber. Mirau els dubtes freqüents on ho trobareu resposta.

19 d'agost -

Adjudicació provisional

Resolució

ATENCIÓ. Les persones de pacte no desplaçades no apareixen a la llista. Surten a la llista de dia 13 d'agost (mirau més amunt)

20 a 22 d'agost - Reclamacions a l’adjudicació provisional
24 d'agost -

Adjudicació definitiva

Resolució

ATENCIÓ. Les persones de pacte no desplaçades no apareixen a la llista. Surten a la llista de dia 13 d'agost (mirau més amunt)

1 de setembre

Documentació a entregar dia 1 de setembre al vostre centre

 • Presa de possessió
  • L'ha de lliurar tothom.
 • Annex 1 (dades bancàries i sol·licitud de retenció IRPF). L'ha de lliurar:
  • Qui mai no hagi fet feina a cap centre públic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
  • Qui vulgui canviar alguna de les dades que hi figuren.
  • Es necessita núm de la seguretat social i una fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o document bancari, on figurin el nom i els llinatges del titular, a més dels 24 dígits del número IBAN perfectament llegibles.
 • Annex 2 (declaració jurada o promesa). L'ha de lliurar:
  • Tot el professorat interí.
  • Qui mai no hagi fet feina a cap centre públic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.  
 • Annex 3 (dades personals i dades a efectes de noificació). L'ha de lliurar:
  • Qui mai no hagi fet feina a cap centre públic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.   
 • Model 145 (IRPF)
  • Qui mai no hagi fet feina a cap centre públic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
  • Qui vulgui canviar alguna de les dades que hi figuren.
 • Fotocòpia DNI
  • Qui mai no hagi fet feina a cap centre públic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
  • Qui no disposi de compte d’usuari i el vulgui demanar.
 • Sol·licitud de compte d’usuari
  • Qui mai no hagi fet feina a cap centre públic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
  • Qui no disposi de compte d’usuari i el vulgui demanar.