L’STEI presenta recurs de reposició contra la convocatòria d’interinitats

L’STEI ha demanat reiteradament la modificació de la Resolució de la convocatòria d’interinitats, com ja va fer a la mesa sectorial d’educació.

Des del primer moment, l’STEI va posar en mans dels seus serveis jurídics la possibilitat de recórrer la convocatòria.

Davant la manca de resposta per part de la Conselleria, el sindicat ha decidit interposar recurs de reposició.

L’STEI ha demanat reiteradament la modificació de la Resolució de la convocatòria d’interinitats, com ja va fer a la mesa sectorial d’educació.

Des del primer moment, l’STEI va posar en mans dels seus serveis jurídics la possibilitat de recórrer la convocatòria.

Davant la manca de resposta per part de la Conselleria, el sindicat ha decidit interposar recurs de reposició.

Amb la nova normativa per formar part de les llistes d’interinitats, la Conselleria discrimina les persones que ja han fet feina en especialitats lingüístiques.

Fins ara, com passa a gran part de les comunitats autònomes, l’experiència en una funció docent era requisit suficient per poder-hi optar en convocatòries següents.

En canvi, segons la convocatòria per al curs vinent, la Conselleria considera que les matèries lingüístiques són una excepció a aquesta norma i els anys d’experiència continuada i sense expedients no té el mateix valor que a la resta de matèries.

Des de l’STEI, no s’entén per què l’experiència en totes les matèries s’accepta com a requisit i no s’accepta l’experiència docent en matèries lingüístiques.

Tot i els possibles canvis de requisits en l’accés a les llistes d’interinitats, sempre s’ha sabut i respectat per part de la Conselleria que les persones amb experiència docent amb una competència pedagògica plenament demostrada i mai qüestionada amb expedients disciplinaris, tenien dret a seguir optant a les seves funcions. 

Quins són els arguments pedagògics per establir aquesta discriminació cap a les matèries lingüístiques? Òbviament, no existeixen, ja que és una decisió absolutament arbitrària. La Conselleria, en cap cas, no ho ha sabut justificar.

El sindicat, conscient que aquesta decisió perjudicarà molts d’interins i els deixarà sense feina, exigeix que cap persona amb experiència docent demostrada pugui perdre la possibilitat de continuar fent feina en aquella especialitat.

Per tot això, el sindicat ha decidit interposar recurs de reposició contra la resolució de la convocatòria d’interinitats.