General

Mesa Sectorial 29N. Oposicions, plantilles

L’STEI ha assistit a la Mesa Sectorial que s’havia convocat el passat dimecres 29 a la Conselleria d’Educació la Direcció General de Personal Docent.

Plantilles

Conselleria ens informa de les noves places consolidades que, en el cas secundària, FP i Règim Especial, arriben al 85%. Al cos de mestres, per la seva banda, se’ns informa del mateix tema en relació amb el cos de mestres (consolidació del 93%). La consolidació de plantilla no assoleix l’objectiu d’abastar el 90% a secundària, FP i Règim Especial.

Quan toca intervenir a l’STEI, el que reclamam és que, per al proper curs, la quota sigui de de 23 h lectives a primària, i a secundària, 18 h i no 19 h. També incloem altres reclamacions que tenen a veure amb davallar a 23 la ràtio dels grups consolidats de fa 3 anys i la creació d’una plaça en plantilla a partir de 8 h i no 9 i la segona a partir de 16 h i no 18 h a secundària. Respecte als EOEP i EAP volem saber quina és la intenció de l’Administració envers els orientadors que hi ocupen places. Continuam manifestant, a més, com ja expressàrem a la mesa del 29 d’octubre, la necessitat de crear la figura d’un +1 a cada línia de primària.

Oposicions

Ha presentat l’Administració la taxa de reposició d’enguany que és de 253 places que, sumades a les 307 deserts de les dues convocatòries anteriors, sumen un total de 560 (no es tracta de les places d'oposicions, que serà de més d'un milenar).

L’STEI ha insistit en la necessitat de reclamar una doble via d’accés (diferenciada per als interins amb experiència, que són els més afectats per la convocatòria d’oposicions, atès les dades que ens presenta Conselleria). Igualment, recordam que el PSOE, quan era a l’oposició, havia votat a favor de proves no eliminatòries en sintonia amb el que diem nosaltres. Insistim que cal garantir un veritable concurs-oposició, que no s’elimini ningú a l’oposició i que, per tant, el concurs sigui real. Sabem quines són les nostres competències autonòmiques i que aquesta no pot decidir el sistema d’accés. No ho obviam.

Se’ns parla de 1144 places a les oposicions d’enguany, que s’hauran de negociar en Mesa Sectorial. L’STEI aprofita per reclamar que la majoria sindical està a favor dels pactes d’estabilitat per als interins i demana als altres sindicats que s’hi sumin. L’Administració autonòmica reconeix que aquest sistema no li agrada però es justifica que són cossos estatals i que això ve marcat des de Madrid.

Finalment, s’informa de les oposicions. Es fan una sèrie de propostes tècniques de millora amb vista al 2020. L’STEI insisteix que l’Administració hauria de tornar les programacions didàctiques, contestar en temps i forma i raonadament les reclamacions, els recursos d’alçada, substituir la lletra de tribunals per un número aleatori i, a partir d’aquí, començar a rodar i, finalment, negociar amb els sindicats les causes d’exclusió dels tribunals.

L’STEI emplaça la Conselleria a convocar una mesa tècnica per determinar els detalls en relació amb les oposicions. Les properes meses que s’esperen són la d’interins i la de convocatòria d’oposicions. També hem reclamat que el Conseller d’Educació obri la negociació per al Segon Acord de Millora de les condicions sociolaborals dels docents amb el benentès que exigim que es compleixin els aspectes no aplicats de l’anterior Acord.

Altres qüestions

Hem volgut fer un primer incís sobre l’Avantprojecte de la Llei d’Educació. Protestam en el sentit que l’avantprojecte no ha passat prèviament per la Mesa i hem denunciat que no es poden limitar les competències de la Mesa Sectorial. No compartim el model lingüístic d’aquesta ni estam d’acord amb perfilar places entre d’altres qüestions. I, sense més dilació, s’aixeca la sessió.

25N. Accions i propostes didàctiques. Ja n'hi ha prou de terrorisme masclista

Concentracions i manifestacions

Eivissa

 • Concentració al Parc de la Pau (Eivissa), 25N a les 19h.

Formentera

 • Concentració a la Pl. de la Constitució (Sant Francesc), 25N a les 17.30h.

Mallorca

 • La nit és nostra. Manfestació no mixta, a la Plaça París (Palma), 24N a les 21h.
 • Manfestació a la Plaça d'Espanya (Palma), 25N a les 19h.

Menorca

 • Concentració a la Pl. de la Constitució (Maó), 25N a les 19h.

Propostes didàctiques

Cartell Propostes Didàctiques 25NPropostes Didàctiques

Llegeix més...

El pressupost d’Educació per al 2020 ressuscita les retallades

Les xifres presentades al Parlament envien en orris l’anunci del conseller March d’un segon acord de millora per al professorat

Si tenim en compte que la pujada de l’IPC anual és de moment un 0,7% i que l’increment del pressupost d’Educació per al 2020 serà d’un 0,3%, ens trobam davant una davallada del pressupost d’Educació.

Una de les partides del pressupost que pateix una davallada més gran és la referida a l’IBISEC, ens responsable de les infraestructures educatives, amb una reducció de 13 milions d’euros. Aquesta retallada pressupostària afectarà sens dubte l’execució del Pla d’infraestructures, les reformes de molts centres i la creació de nous, en un context molt complicat d’aules prefabricades, aules massificades i una població escolar que no atura de créixer a les Illes Balears.  

L’STEI Intersindical denuncia, també, que el professorat de les Illes Balears patirà una nova congelació salarial. El poder adquisitiu del col·lectiu docent continua baixant i ja acumula un
16 % de pèrdues des de l’any 2010.

Llegeix més...

L’STEI Intersindical demana al Govern que no giri als empleats públics la factura de les retallades i el mal finançament

A la Mesa General d’Empleats Públics del dia 31 d’octubre de 2019 els representants del Govern balear varen explicar a les organitzacions sindicals l’Avantprojecte de llei de pressupostos generals de la CAIB i com afecta els empleats públics al servei de l’administració autonòmica.

Les mesures anunciades a la Mesa d’Empleats Públics condemnen el II Acord Marc d’Educació.

Després d’una llarga introducció sobre la desacceleració econòmica que ve i la manca de Pressupostos generals de l’Estat, l’administració autonòmica prendrà una sèrie de decisions:

 • Es congelaran les retribucions per a l’any 2020 (mesura supeditada a la possible aprovació dels Pressupostos generals de l’Estat).
 • Es respectaran els acords signats i es garanteix que es desenvoluparan durant el 2020.
 • No hi pot haver nous acords que impliquin despesa econòmica. (Alerta: això desdiu les paraules del conseller d’Educació de negociar un segon acord Marc).
 • S’imposaran restriccions a l’hora de contractar nou personal interí: es farà només en casos urgents i justificats.
 • Es continuaran els processos selectius iniciats el 2018.
 • Es mantenen les suspensions del 2019 (ajuts del fons social, complements retributius lligats a la productivitat i rendiment, realització de serveis extraordinaris fora de la jornada habitual...).

Una vegada més els empleats públics han de pagar la factura de les retallades. Demanam que aquest govern d’esquerres cerqui altres vies per quadrar els pressupostos. Els serveis públics són essencials per mantenir l’estat del benestar que la nostra societat es mereix.

Volem una sanitat, una educació i uns serveis socials de qualitat per poder garantir l’estat del benestar. Amb aquest escenari de previsió dels comptes públics autonòmics, cal posar damunt la taula de debat l’agreujant de l’infrafinançament del govern de l’Estat espanyol cap a les Illes Balears. Per això, l’STEI Intersindical exigeix un finançament just per a les Illes Balears i denuncia l’espoli fiscal a què ens sotmet el Govern espanyol.

La Plataforma Estatal per l'Escola Pública davant la polèmica del "pin parental"

Davant les diferents informacions sobre el «PIN parental» que estan apareixent referides a alguns col·lectius que empren un radicalisme reaccionari i pretenen incidir, condicionar i fiscalitzar els projectes educatius dels centres docents, la seva programació general anual i fins i tot les competències regulades legalment dels òrgans col·legiats o del seu professorat establert en la Llei educativa, des de la Plataforma Estatal per l'Escola Pública volem fer constar el següent:

Llegeix més...

Concurs de trasllats, oposicions i millora de les condicions per a l'acompliment de la docència

Els sindicats presents en la Mesa Sectorial Estatal sol·liciten al Ministeri d'Educació la convocatòria urgent de la mateixa

Diversos temes preocupen als sindicats representatius, que fan imprescindible la convocatòria urgent de la Mesa Sectorial, malgrat la situació de l'actual govern, en funcions, i la propera convocatòria electoral.

En concret, els temes que les organitzacions sindicals apuntam com a urgents són:

 • La implantació en les diferents Comunitats Autònomes de la Llei 4/2019, de 7 de març, de millora de les condicions per a l'acompliment de la docència i l'ensenyament en l'àmbit de l'educació no universitària.
 • La situació del Concurs de Trasllats, ja que han sorgit aspectes en els darrera anys que fan necessària de la revisió d'aquesta norma.
 • Estabilització d'ocupació: processos de selecció, percentatge d'interinitats, desenvolupament de les proves d'accés i l'eliminació de la taxa de reposició.
Llegeix més...
Pàgina 8 de 80