Els sindicats docents preparen mobilitzacions i jornades de vaga

Els sindicats de la junta de personal docent no universitari preparen mobilitzacions i jornades de vaga si no s’inicia un veritable procés negociador

El plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari integrada pels sindicats STEI Intersindical, FETE-UGT, ANPE i FE-CCOO, reunida avui dimarts 29 de gener, ha acordat sol·licitar al govern la retirada dels avantprojectes de lleis autonòmiques com són la llei de símbols i la llei de convivència i autoritat del professorat) pel seu contingut repressiu i atemptatori de la llibertat d’expressió i de càtedra; i pel que fa al decret de tractament de llengües perquè posa en perill els projectes lingüístics dels centres i, en conseqüència, de l’ensenyament en català.

Si la Conselleria no obre un veritable procés de negociació per abordar els problemes reals del sistema educatiu (mesures de reforç educatiu, compensació de les desigualtats eductives, mesures efectives per la reducció del fracàs i l’abandonament escolar, dotació de recursos materials i de personal adients...) les organitzacions sindicals presents a la Junta de Personal Docent no Universitari anunciam que durant el mes de febrer es convocaran reunions i assemblees conjuntes per dur a terme mobilitzacions i per determinar jornades de vaga dins els col·lectiu docent el proper mes de març.

Així mateix manifestam el nostre desacord amb l’avantprojecte de la LOMQE pel que fa al tractament de la llengua catalana, les competències educatives, la recentralització i, en definitiva, pel seu contingut reaccionari (permet la segregació d’alumnes per raó de sexe i possibilita el concert educatiu dels centres que ofertin aquest tipus d’educació i elimina l’Educació per la ciutadania, entre d’altres).

També manifestam el nostre suport a la jornada de mobilització estudiantil de dia 5 de febrer convocada per la Federació d’Associacions d’Estudiants de les Illes Balears (FADAE).